لینک‌های مفید و کاربری

[vc_row][vc_column width=”1/4″][us_person image=”2205″ name=”آتیل شارژ” role=”فروش کارت شارژ و پرداخت قبض” link=”url:http%3A%2F%2Flr4.ir%2Fcharge||target:%20_blank|” layout=”simple_circle” img_size=”us_600_600_crop”][/us_person][us_person image=”2208″ name=”ویکی آتیل” role=”دانشنامه تکنولوژی و اینترنت” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.soleimani.net%2Fwiki%2F||target:%20_blank|” layout=”simple_circle” img_size=”us_600_600_crop”][/us_person][us_person image=”493″ name=”سهیلستان” role=”مسافر زندگی و جستجوگر خوشی” link=”url:http%3A%2F%2Fsoheilestan.com||target:%20_blank|rel:nofollow” layout=”simple_circle” img_size=”us_600_600_crop”][/us_person][/vc_column][vc_column width=”1/4″][us_person image=”2505″ name=”123 Apps” role=”ابزار Audio & Video & PDF” link=”url:https%3A%2F%2F123apps.com%2F||target:%20_blank|rel:nofollow” layout=”simple_circle” img_size=”us_600_600_crop”][/us_person][us_person image=”2483″ name=”MyColor Space” role=”کد رنگ بدید و پالت رنگی تحویل بگیرید” link=”url:https%3A%2F%2Fmycolor.space%2F||target:%20_blank|rel:nofollow” layout=”simple_circle” img_size=”us_600_600_crop”][/us_person][/vc_column][vc_column width=”1/4″][us_person image=”2212″ name=”tagmp3″ role=”ویرایش آنلاین تگ و تصویر آهنگ” link=”url:https%3A%2F%2Ftagmp3.net%2F||target:%20_blank|” layout=”simple_circle” img_size=”us_600_600_crop”][/us_person][us_person image=”2481″ name=”Coolors” role=”ساخت و ویرایش پالت رنگ بصورت حرفه‌ای” link=”url:https%3A%2F%2Fcoolors.co%2F||target:%20_blank|rel:nofollow” layout=”simple_circle” img_size=”us_600_600_crop”][/us_person][/vc_column][vc_column width=”1/4″][us_person image=”2479″ name=”Color Hunt” role=”پالت‌های رنگ برای طراحان” link=”url:https%3A%2F%2Fcolorhunt.co%2F||target:%20_blank|rel:nofollow” layout=”simple_circle” img_size=”us_600_600_crop”][/us_person][us_person image=”527″ name=”Posterrorism” role=”International Poster Competition” link=”url:https%3A%2F%2Fposterrorism.com%2F||target:%20_blank|rel:nofollow” layout=”simple_circle” img_size=”us_600_600_crop”][/us_person][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes” kswr_row_top_decor_enabled=”false” kswr_row_bottom_decor_enabled=”false”][vc_column width=”1/4″][us_person image=”529″ name=”ناصر نصیری” role=”طراح گرافیک” link=”url:http%3A%2F%2Fnasernasiri.com||target:%20_blank|rel:nofollow” layout=”simple_circle” img_size=”us_600_600_crop”][/us_person][/vc_column][vc_column width=”1/4″][us_person image=”530″ name=”محمدباقر زینالی” role=”نوازنده سنتور، عود و کمانچه” link=”url:http%3A%2F%2Fmbzeinali.com||target:%20_blank|rel:nofollow” layout=”simple_circle” img_size=”us_600_600_crop”][/us_person][us_person image=”495″ name=”سالار احمدزاده” role=”پیانیست و آهنگساز” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.salarahmadzadeh.com||target:%20_blank|rel:nofollow” layout=”simple_circle” img_size=”us_600_600_crop”][/us_person][/vc_column][vc_column width=”1/4″][us_person image=”535″ name=”آرش کامور” role=”آهنگساز و نوازنده کمانچه” link=”url:http%3A%2F%2Finstagram.com%2Farashkamvar||target:%20_blank|rel:nofollow” layout=”simple_circle” img_size=”us_600_600_crop”][/us_person][/vc_column][vc_column width=”1/4″][us_person image=”2208″ name=”ویکی آتیل” role=”دانشنامه تکنولوژی و اینترنت” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.soleimani.net%2Fwiki%2F||target:%20_blank|” layout=”simple_circle” img_size=”us_600_600_crop”][/us_person][us_person image=”1127″ name=”حسین محمدی وحیدی” role=”طراح گرافیک” link=”url:http%3A%2F%2Fmohammadivahidi.com||target:%20_blank|rel:nofollow” layout=”simple_circle” img_size=”us_600_600_crop”][/us_person][/vc_column][/vc_row]